Zelf de touwtjes in handen houden, maar wel wat taken aan iemand anders overdragen.


Anders dan bij het begeleiden neem ik hier taken van u over.

Denk o.a. aan:

  • Tijdelijke ondersteuning nadat de kraamhulp gestopt is
  • Tijdelijke ondersteuning tijdens revalidatietraject
  • Kind/jongere met een beperking opvangen/ begeleiden
  • Het organiseren van het huishouden
  • Het op orde brengen van de administratie