53492960 - close up of female and male hands protecting a paper chain family.

Metgezellin verzorgt ergotherapie voor jong tot oud.

Wij laten patiënten meedenken in oplossingen hoe om te gaan met hun beperkingen.


ErgotherapieDe meeste zorgprofessionals worden op dit moment opgeleid vanuit het perspectief ‘zorgen voor’. Dit geldt niet voor ergotherapie. Het beroep van ergotherapeut werkt vanuit een ‘zorgen dat’ perspectief. Mensen zelf in staat stellen om de dagelijkse activiteiten die zij willen doen kunnen (blijven) doen.

Bij de huidige zorg hoort in onze ogen samenwerking. Niet alleen de behandeling waarvoor u bij ons komt staat centraal, maar u in uw totaliteit. Wij voelen ons betrokken bij uw gehele welzijn. Maar soms is een klacht complexer en is er meer dan één discipline betrokken in uw zorg- of welzijnsproces.

Bij Metgezellin ergotherapie werken we vanuit multidisciplinair denken en handelen. Onze therapeuten hebben kennis op het gebied ergo en bewegingsleer zodat ze de juiste zorg vanuit een breder perspectief kunnen bieden. Wij hopen dat er daardoor een nog beter en passende behandelplan ontstaat. Daarnaast zorgt een goed passend behandelplan voor een goede afstemming, waardoor efficiënte zorg ontstaat en integratie van de behandeling in het dagelijks leven. Voor iedere patiënt, zoals u, kunnen we nu een specifiek en compleet behandelplan opstellen en vanuit een visie. Voordeel niet te veel verschillende meningen over hoe u aan uw eigen herstel kan werken. Voor u als patiënt wordt het dan een duidelijker geheel.